Nowości
System ochrony ludności w obliczu epidemii w Polsce
Interna Harrisona. tom I
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego