Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych