Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie