New items
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze
Zarządzanie : wybrane kwestie
Essentials of Fire Fighting
Analizy strategiczne Florian 2050. T. 2
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,