New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego