Nowości
EKG to proste
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Posłuszni do bólu