New items
Ochrona własności intelektualnej
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Hazardous Materials Incidents
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Essential MATLAB for Engineers and Scientists