New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów
Patologie i dysfunkcje w organizacji