New items
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Modelowanie organizacji dynamicznej
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań