New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Psychiatria
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego