New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Terror\terroryzm : studium przypadku
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,