New items
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Położnictwo i ginekologia
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć