New items
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Współczesne problemy bezpieczeństwa