New items
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Wiktymologia kryminalna
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności