Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Pediatria
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo