Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Okulistyka
Szczęśniak : 1992-2017 : 25 lat doświadczenia