New items
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu