New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski