Nowości
ABC oparzeń
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy