Nowości
Pediatria
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań