Nowości
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
Simpson medycyna sądowa
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,