New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Systemy fotowoltaiczne
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania