Nowości
Pediatria
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Terror\terroryzm : studium przypadku
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami