New items
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Teorie stosunków międzynarodowych
Podręcznik Survivalu
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych