New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Modelowanie organizacji dynamicznej
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni