New items
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Krajowy system ratowniczo gaśniczy : etapy realizacji / Jan Miza