Nowości
ABC ciężkich urazów
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Psychiatria
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej