New items
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Współczesne problemy bezpieczeństwa
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym