Nowości
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Genetyka medyczna
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane