Nowości
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce