Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Simpson medycyna sądowa