New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka