Nowości
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego