Nowości
Terror\terroryzm : studium przypadku
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
System ochrony ludności w obliczu epidemii w Polsce