New items
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Studenckie prace naukowe
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Gry decyzyjne narzędziem w naukach o bezpieczeństwie