New items
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Podręcznik Survivalu
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3