New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań