New items
Kompendium bhp. T. 1
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Systemy fotowoltaiczne
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje