Nowości
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Interna Harrisona. tom II
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych