New items
Wielki leksykon tajnych służb świata : organizacja wywiadu, kontrwywiadu i policji politycznych, terminologia profesjonalna i żargon operacyjny
International trauma life support = Ratownictwo przedszpitalne w urazach
Terrorism in the Balkans in the 20th and 21st century
Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku
Wpływ włókien polipropylenowych na kształtowanie cech fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze