New items
Fire Science : from Chemistry to Landscape Management
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. 2
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19