New items
Atlas pogody
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7