New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Co każdy pracownik o ochronie przeciwpożarowej wiedzieć powinien?