Nowości
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Energetyka wodorowa
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu