Nowości
Kryptografia w teorii i praktyce
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Kompendium bhp. T. 1
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7