New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne