New items
Ochrona danych osobowych w służbach mundurowych
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World