New items
Smoldering fires
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary : (przykłady praktyczne)
Diagnostyka obiektów budowlanych. Cz. 2,