New items
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Studenckie prace naukowe
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych