New items
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Structural Fire Engineering
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania