New items
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Toksykologia współczesna
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski