Nowości
Terrorism Handbook for Operational Responders
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Toksykologia. 2
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Vademecum ochrony przeciwpożarowej