New items
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin